Tổ chức,triển khai thực hiện các hoạt động ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh
25-02-2020 23:03:04

  

KẾ HOẠCH

Tổ chức,triển khai  thực hiện các hoạt động ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong và sau thời gian học sinh tạm nghỉ học

để phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện Kế hoạch số 23 /SGDĐT ngày 20/02/2020 của Sở GDĐT Trà Vinh về việc thực hiện hoạt động chuyên môn trong và sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh covid-19 và tinh thần chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Trà Vinh tại cuộc họp sáng ngày 21/02/2020.

Trường THPT Vũ Đình Liệu xây dựng kế hoạch tổ chức triển các hoạt động ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong và sau thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về việc học tập của các em học sinh trong thời gian tạm nghỉ học;

- Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập kiến thức đã học trong HKI và những tuần đầu HKII năm học 2019 – 2020 trong thời gian học sinh nghỉ học,  qua đó giúp các em ôn lại kiến thức đã học sau 05 tuần nghỉ học (tính từ 20/01/2020 đến 29/02/2020) và các tuần tiếp theo .

- Chuẩn bị tốt về kiến thức, kĩ năng và tâm lí cho học sinh quay lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tư vấn cho học sinh, Cha mẹ học sinh chọn lựa các hình thức học tập phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng học tập của các em;

- Hỗ trợ  học sinh, Cha mẹ học sinh trong việc duy trì thói quen học tập, cập nhật kiến thức cho các em học sinh trong việc học tập, đồng thời giúp giáo viên, học sinh trải nghiệm phưong pháp học tập trực tuyến.

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học và tham gia học tập trực tuyến đạt hiệu quả.;

2. Yêu cầu

- Yêu cầu các tổ chuyên môn tiến hành xây dựng nội dung ôn tập gửi lên website nhà trường (qua địa chi mail của bộ phận phụ trách chuyên môn), học sinh tự ôn tập, trao đổi với giáo viên và gửi sản phẩm ôn tập về cho giáo viên bộ môn theo đúng kế hoạch xây dựng.

          - Phối hợp tốt giữa nhà trường, GVCN, GVBM với gia đình nhằm tạo điều kiện cho học sinh ôn tập củng cố kiến thức trong và sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         - Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo thực chất hiệu quả.

         II.THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

          1.Thời gian họp triển khai kế hoạch,hướng dẫn cho giáo viên

         - Lúc 7h30, ngày 22/02/2020 (Thứ Bảy)

         - Thành phần:  CBQL và giáo viên (66 người)

+ CBQL: triển khai về công tác chuyên môn.

         + Nhân viên kỹ thuật VNPT: Hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trên phần mềm.

          + Giáo viên phụ trách  website của trường.

         * Thời gian các tổ CM gửi bài lên website của trường

         - Sáng Thứ Hai (25/02/2020):  môn Ngữ Văn; GDCD

          - Chiều Thứ  Hai (25/02/2020):  môn  Toán

         - Sáng Thứ Ba (25/02/2020):  môn Hóa Học

          - Chiêu Thứ Ba (25/02/2020):  môn  Sinh Học

          - Sáng Thứ Tư (26/02/2020):  môn  Tiếng Anh

          - Chiêu Thứ  Tư  (26/02/2020):  môn  Vật Lý

         - Sáng Thứ  Năm (27/02/2020):  môn  Tiếng Anh

         - Chiêu Thứ  Năm  (27/02/2020):  môn  Vật Lý

          2.Nội dung

          - Nội dung dạy và học trực tuyến: chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự học, giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức, học sinh làm bài và trả kết quả cho giáo viên qua mạng.

 - Đối với học sinh khối lớp 12: Tất cả các môn học.

         - Đối với học sinh khối lớp 10, 11: Chủ yếu các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh Văn, Ngữ Văn

          - Tổ trưởng các tổ chuyên môn phân công giáo viên biên soạn nội dung kiến thức, bài tập  hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập tại nhà thuộc các môn trong chương trình. Phạm vi nội dung kiến thức theo phân phối chương trình thuộc các nội dung kiến thức học sinh đã được học.

         - Nội dung ôn tập của các khối lớpTổ trưởng CM gửi về CM nhà trường từ ngày 23/02/2020 - 27/02/2020 theo kế hoạch phân công; tiến hành triển khai cho học sinh tự học, tự ôn tập từ ngày 25/02/2020.

         3.Hình thức

             Học sinh có thể lựa chọn các hình thức tự học tự, ôn tập phù hợp nhất:

          - Nhà trường sẽ tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập, nội dung này sẽ được chuyển lên Website của nhà trường theo địa chỉ: http://thptvudinhlieu.edu.vn.

         - Học sinh tải bài tại website  nhà trường, trong quá trình tự học nếu cần trao đổi học sinh và giáo viên tương tác qua các công cụ thông tin như điện thoại, emai hay mạng xã hội. Khi học sinh hoàn thành bài tập sẽ nộp về cho giáo viên bộ môn theo quy định bằng các công cụ chuyển tải dữ liệu phổ biến như: Email, Facebook, Zalo,…

          - Nhà trường khuyến khích học sinh truy cập vào các website học online như: hocmai.vn; Vnedu.vn… để tự học có hướng dẫn trực tuyến.

          - Hình thức: thực hiện dạy và học trực tuyến trên phần mềm của nhà mạng VNPT (vnEdu; E-learning) hoặc thực hiện trên nhóm zalo, facebook,... hoặc các hình thức khác nhằm thuận lợi cho việc tiếp cận hướng dẫn tự học của giáo viên và nội dung ôn tập của học sinh (photo tài liệu giấy gởi trực tiếp  và hướng dẫn cho học sinh tại nhà nếu học sinh chưa có phương tiện học tập,...), dưới các hình thức:

         + Đề cương ôn tâp củng cố kiến thức dưới dạng câu hỏi, bài tập.

         + Bài kiểm tra với các câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm.

         + Hệ thống kiến thức, bài tập dưới hình thức tự luận.

          - Tài liệu ôn tập được chuyển đến học sinh : Từ 25/02/2020 đến 27/02/2020

          *Ghi chú:

          - Mỗi đợt, GV giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn các em tự học -> học sinh làm bài và trả kết quả cho GV -> GV kiểm tra kết quả học tập của học sinh.

         - Nộp BGH duyệt trước khi đưa nội dung lên mạng theo từng đợt.

         III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Lãnh đạo nhà trường

-  Xây dựng kế hoạch ôn tập chung cho tất cả các môn học, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng đề cương ôn tập chi tiết theo từng bộ môn.

- Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin đưa nội dung ôn tập lên website nhà trường, GVCN, GVBM  nhắn tin đến cha mẹ học sinh và học sinh về hướng dẫn ôn tập, quản lý, hỗ trợ con em trong việc ôn tập.

         -  Chủ động phối hợp với nhà mạng VNPT để cung cấp tài khoản học tập miễn phí cho giáo viên và học sinh. Tổ chức tập huấn lại cho giáo viên và hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến.

 - Thông tin, phổ biến, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh để phối hợp cùng với nhà trường quản lý con em học tập tại nhà.

- Công khai lịch gửi bài của GVBM và thời gian phản hồi kết quả học tập của học sinh để cha mẹ học sinh biết và theo dõi hỗ trợ.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Lãnh đạo nhà trường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên qua tiến độ thực hiện và sản phẩm học tập của học sinh.

2. Tổ chuyên môn

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn qua mạng, định hướng xây dựng nội dung ôn tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho GV trong việc soạn đề cương ôn tập, bài tập và hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.

- Tổ chuyên môn và giáo viên thống nhất nội dung và kiểm duyệt trước khi gửi bài cho học sinh (qua mạng, website của trường hoặc tài liệu giấy)

- Hỗ trợ các thành viên trong tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.

- Xây dựng các chuyên đề ôn tập, tiếp nhận thông tin nộp sản phẩm học tập của học sinh của từng giáo viên trong tổ, báo cáo ban giám hiệu đúng thời gian quy định.

- Kiểm tra giáo viên trong tổ về việc hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập và báo cáo với Ban giám hiệu.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- Thông báo đến cha mẹ học sinh, học sinh: kế hoạch tổ chức dạy và học qua các trang mạng và kế hoạch ôn tập của trường, lịch gởi bài của giáo viên bộ môn để phối hợp cùng với nhà trường quản lý con em học tập tại nhà.

- Thành lập nhóm trên các trang mạng xã hội (nếu có), phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm, mời giáo viên bộ môn của lớp tham gia nhóm (giải thể sau khi kết thúc kế hoạch).

- Phối hợp tốt với GVBM trong việc gửi tài liệu giấy cho những học sinh chưa có phương tiện học tập.

- Nhắc nhở thường xuyên học sinh thực hiện việc ôn tập.

- Nhận thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh, học sinh về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường và các cơ sở y tế của địa phương.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức và kiểm soát lớp học qua các phương tiện thông tin liên lạc (hình thành các nhóm trên các trang mạng xã hội, phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm…).

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan quản lý học sinh. Đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, tài liệu hướng dẫn, GVCN cùng GVBM có trách nhiệm chuyển trực tiếp nội dung học tập đến từng học sinh.

4. Giáo viên bộ môn

- Quán triệt đầy đủ nội dung Kế hoạch số 23 /SGDĐT ngày 20/02/2020 của Sở GDĐT Trà Vinh  về việc thực hiện hoạt động chuyên môn trong và sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh covid-19 và Kế hoạch tổ chức triển các hoạt động ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong và sau thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường.

-Tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện. Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của học sinh qua các phương tiện công nghệ thông tin.

- Hướng dẫn học sinh tự học bộ môn ở nhà, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, soạn nội dung ôn tập và kiểm tra kết quả học tập của học sinh ở môn học mà mình phụ trách và nhắc nhở học sinh thực hiện đầy đủ các môn học..

- Phối hợp tốt với GVCN thực hiện nghiêm túc lịch gởi bài và nhắc nhở học sinh đảm bảo đúng thời gian phản hồi kết quả học tập, thực hiện kiểm tra kết quả học tập của học sinh đúng kế hoạch.

- Báo cáo cho BGH việc thực hiện ôn tập, thống kê số liệu học sinh tham gia vào cuối mỗi đợt.

5. Học sinh

- Nắm bắt kịp thời lịch gửi bài của giáo viên bộ môn để tham gia học tập đầy đủ.

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập khi được giáo viên giao và phản hồi kết quả học tập đúng quy định.

- Thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, đạt hiệu quả.

 

 

6. Bộ phận công nghệ thông tin của trường

- Đưa tài liệu ôn tập lên website nhà trường. Hỗ trợ giáo viên, học sinh về công nghệ thông tin.

- Dùng tin nhắn Vnedu, Zalo  thông báo đến CMHS và học sinh thời gian,kế hoạch tổ chức dạy học qua các trang mạng, lịch phát sóng của Đài truyền hình hỗ trợ ôn tập cho học sinh…;

- Tiến hành nghiên cứu cách học trực tuyến tại Vnedu.vn để hướng dẫn giáo viên và học sinh thực hiện.

7. Đoàn Thanh niên, Công đoàn trường

Làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ cho CB,GV và học sinh trong toàn trường thực hiện tốt công tác hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh trong và sau thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường THPT Vũ Đình Liệu. Yêu cầu các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện ./.

 

Text Box: HIỆU TRƯỞNGNơi nhận

- Sở GDĐT Trà Vinh ( để B/c)

- BGH                                                                                     ( Đã ký)

- GVCN,GVBM,HS;CMHS;

- Lưu VT.                                                            

                                                       

Các tin khác

ÔN TẬP TOÁN 11 24/02/2020 17:32:41
ÔN TẬP NGỮ VĂN 10 24/02/2020 17:29:53
TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT VŨ ĐÌNH LIỆU TỈNH TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Bà NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU - Hiệu Trưởng
Quản lý: VÕ THÀNH NHÂN - Giáo viên Tin học - ĐT: 0985 487 282
Địa chỉ: K2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: +84-074-3872 002 - E-mail: c3vudinhlieu@sgdtravinh.edu.vn
Thiết kế bởi Bão Công Nghệ
Đang trực tuyến: 136 - Lượt truy cập: 774542