Kế hoạch dạy học trực tuyến trường THPT Vũ Đình Liệu
18-09-2021 06:54:14


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Tải về

II. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN  DẠY TRỰC TUYẾN

 

1/ MÔN TOÁN                                          

STT

GV DẠY

Khối

Tuần

Tiết dạy

(tiết ppct)

TÊN BÀI DẠY

 

 

 

 

 

 

 

1

Võ Thành Nhân

 

 

 

 

 

 

 

10

1

1,2 (1,2)

Mệnh đề

Nguyễn Thị Nhãn

1

3     (1)

Các định nghĩa (mục 1,2)

Đoàn Hồng Thanh

2

1,2 (3,4)

Tập hợp- Các phép tính trên tập hợp - Tập hợp số

Nguyễn Thị Nhãn

2

3      (2)

Các định nghĩa còn lại- Bài tập

Đoàn Hồng Thanh

3

1,2   (5,6)

Bài tập tập hợp.

Số gần đúng

Nguyễn Thị Nhãn

3

3      (3)

Tổng hiệu Vectơ

Đoàn Hồng Thanh

4

1,2 (7,8)

Ôn tập chương I

Hàm số

Nguyễn Thị Nhãn

4

3    (4)

Bài tập ( Về vectơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Ánh Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

1,2 (1,2)

Hàm số lượng giác

( I,II,III-1) Bài tập

Nguyễn Thị Ánh Thu

1

1,2 (3,4)

Hàm số lượng giác

(mục III-2,3,4 – Bài tập

Đặng Thị Minh Hiếu

2

1,2 (1,2)

Phép biến hình - Phép Tịnh tiến - HD đối xứng trục, đối xứng tâm- Bài tập

Nguyễn Thị Ánh Thu

2

1,2 (5,6)

PT lượng giác cơ bản ( mục 1,2)

Nguyễn Thị Ánh Thu

3

1,2 (7,8)

PT lượng giác cơ bản ( mục 3,4)

Lê Minh Ải

3

1,2 (9,10)

Một số PTLG thường gặp (mục I,II)

Đặng Thị Minh Hiếu

4

1,2 (3,4)

Phép quay- BT

Phép dời hình- hai hình bằng nhau

Lê Minh Ải

4

1,2(11,12)

Một số phương trình thường gặp

(mục III)- BT

3

Đoàn Chí Trung

12

1

1,2 (1,2)

Sự đồng biến, nghịch biến

Đoàn Chí Trung

1

1,2 (3,4)

Cực trị của hàm số

Đoàn Chí Trung

2

1,2 (5,6)

Bài tập (biến thiên - cực trị)

Nguyễn Tấn Khoa

2

1,2 (1,2)

Khái niệm khối đa diện

Khối đa diện lồi - đều - Bài tập

Đoàn Chí Trung

3

1,2 (7,8)

GTLN- GTNN  - BT

Đoàn Chí Trung

3

1,2 (9,10)

Đường tiệm cận - BT

Đoàn Chí Trung

4

1,2 (11,12)

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Nguyễn Tấn Khoa

4

1,2 (3,4)

Khái niệm về thể tích khối đa diện

 

2/ MÔN NGỮ VĂN

STT

TÊN GIÁO VIÊN DẠY

KHỐI

TUẦN

TIẾT

 BÀI DẠY

1

Sơn Kim Hà

12

1

1,2,3

Tuyên ngôn độc lập

2

4,5,6

Nguyễn Đình Chiểu; ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

3

7,8,9

Nghị luận xã hội

4

10,11,12

Tây tiến

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Oanh

11

1

1-2

3-4

- Vào phủ chúa Trịnh

- Tự tình

2

5-6

7-8

- Câu cá mùa thu

- Thương vợ

3

9-10

11-12

-Bài ca ngắn đi trên bãi cát

- Phân tích đề, lập dàn ý trong bài văn nghị luận

4

13-14

15-16

- Thao tác lập luận phân tích

- Bài ca ngất ngưởng

3

Nguyễn Thị Huyền Trân

10

1

1-2

Tổng quan văn học Việt Nam

2

3-4

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

3

5-6

Chiến thắng Mtao –Mxây

4

7-8

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

 

3/ MÔN ANH VĂN

STT

GIÁO VIÊN

KHỐI

Tuần

TÊN BÀI DẠY

 
 

1

Nguyễn Ngọc Ánh

12  (Tiếng Anh 10 năm)

1

-Tiết 1: Ôn tập

 

-Tiết 2: Unit 1: Getting Started

 

-Tiết 3: Unit 1: Language

 

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

12  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 1: Ôn tập

 

- Tiết 2: Ôn tập

 

- Tiết 3: Unit 1: Reading

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

11  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 1: Ôn tập

 

-Tiết 2: Unit 1: Getting Started

 

- Tiết 3: Unit 1: Language

 

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

11  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 1: Ôn tập

 

- Tiết 2: Ôn tập

 

- Tiết 3: Unit 1: Reading

 

5

Ngô Thùy Trang

10  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 1: Ôn tập

 

-Tiết 2: Unit 1: Getting Started

 

- Tiết 3: Unit 1: Language

 

1

Nguyễn Ngọc Ánh

12  (Tiếng Anh 10 năm)

2

-Tiết 4: Unit 1: Reading

 

-Tiết 5: Unit 1: Speaking

 

- Tiết 6: Unit 1: Listening

 

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

12  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 4:  Unit 1: Reading

 

- Tiết 5:  Unit 1: Speaking

 

- Tiết 6:  Unit 1: Listening

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

11  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 4: Unit 1: Reading

 

-Tiết 5: Unit 1: Speaking

 

- Tiết 6: Unit 1: Listening

 

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

11  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 4: Unit 1: Speaking

 

- Tiết 5: Unit 1: Listening

 

- Tiết 6: Unit 1: Writing

 

5

Ngô Thùy Trang

10  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 4: Unit 1: Reading

 

-Tiết 5: Unit 1: Speaking

 

-Tiết 6: Unit 1: Listening

 

1

Nguyễn Ngọc Ánh

12  (Tiếng Anh 10 năm)

3

-Tiết 7: Unit 1:  Writing

 

-Tiết 8: Unit 1:  Communication & Culture

 

- Tiết 9: Unit 1:  Looking back & Project

 

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

12  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 7:  Unit 1:  Writing

 

- Tiết 8:  Unit 1:  Language Focus

 

- Tiết 9:  Unit 2: Reading 

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

11  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 7: Unit 1:  Writing

 

-Tiết 8: Unit 1:  Communication & Culture

 

- Tiết 9: Unit 1:  Looking back & Project

 

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

11  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 7: Unit 1:  Language Focus

 

- Tiết 8: Unit 2: Reading  

 

- Tiết 9: Unit 2: Speaking 

 

5

Ngô Thùy Trang

10  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 7: Unit 1:  Writing

 

-Tiết 8: Unit 1:  Communication & Culture

 

- Tiết 9: Unit 1:  Looking back & Project

 

1

Nguyễn Ngọc Ánh

12  (Tiếng Anh 10 năm)

4

-Tiết 10: Unit 2:  Getting Started

 

-Tiết 11: Unit 2:  Language

 

- Tiết 12: Unit 2:  Reading

 

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

12  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 10:  Unit 2: Speaking

 

- Tiết 11:  Unit 2: Listening

 

- Tiết 12:  Unit 2: Language Focus

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

11  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 10: Unit 2:  Getting Started

 

-Tiết 11: Unit 2:  Language

 

- Tiết 12: Unit 2:  Reading

 

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

11  (Tiếng Anh 07 năm)

- Tiết 10: Unit 2:  Listening 

 

- Tiết 11: Unit 2:  Writing

 

- Tiết 12: Unit 2:  Language Focus

 

5

Ngô Thùy Trang

10  (Tiếng Anh 10 năm)

-Tiết 10: Unit 2:  Getting Started

 

-Tiết 11: Unit 2:  Language

 

- Tiết 12: Unit 2:  Reading

 

 

4/ MÔN VẬT LÝ

STT

Họ và Tên

Khối

Tuần

Tiết

Bài dạy

 
 

1

Võ Văn Đồng

12

1,3

1,2

5

6

- Dao động điều hòa.

- Con lắc đơn

- Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức .

 

2

Trần Minh Sơn

12

2,4

3

4

 

7

8

- Con lắc lò xo

- Bài tập về dao động điều hòa, con lắc lò xo.

- Bài tập con lắc đơn.

- Tổng hợp 2 dao động điều hòa.

 

3

Lý Văn Thảo

10

1,3

1

2

5

6

- Chuyển động cơ

- Chuyển động thẳng đều

- Sự rơi tự do.

- Bài tập

 

4

Đỗ Thị Thanh Tuyền

10

2,4

3,4

7,8

- Chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Chuyển động tròn đều

 

5

Trần Thị Ngọc Thủy

11

1,3

1

2

 

5,6

- Điện tích. Định luật Cu Lông.

- Thuyết Electron. Đinh luật bảo toàn điện tích.

- Công của lực điện

- Bài tập công của lực điện

 

6

Nguyễn Thanh Hồng

11

2,4

3,4

 

7,8

- Bài tập (định luật Cu Lông, định luật bảo toàn điện tích).

- Điện trường – Cường độ điện trường – Đường sức. 

 

 

5/ MÔN HOÁ HỌC

STT

GV dạy

Khối

Tuần

Số tiết

Nội dung bài giảng

1

Lê Thị Hường

10

Tuần 1

Tuần 2

04

Thành phần nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hóa học- đồng vị

Luyện tập: thành phần nguyên tử

2

Nguyễn Thị Mộng Hiền

Tuần 3

Tuần 4

04

Cấu tạo vỏ electron, cấu hình electron, luyện tập

3

Trương Văn Bùi

11

Tuần 3

Tuần 4

04

Phản ứng trao đổi ion

Luyện tập  axit bazo, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

4

Vàng Xuân Hiền

Tuần 1

Tuần 2

04

Sự điện li

Axit bazo- pH dung dịch, chất chỉ thi pH

5

Trương Văn Bùi

12

Tuần 1

Tuần 2

04

Este- lipit

6

Ngô Thị Thanh Tuyền

Tuần 3

Tuần 4

04

Cacbohyddrat

 

6/ MÔN SINH

STT

GV dạy

Khối

Tuần

Số tiết

Nội dung bài giảng

 

 

 

1

Huỳnh Thị Thu Thảo

10

1,2

2

Bài: Các cấp tổ chức của thế giới

Bài: Các giới sinh vật

3,4

2

Chủ đề: Thành phần hóa học của tế bào

2

 

Huỳnh Nghĩa Lộc

11

1

 

02

Bài: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài: Vận chuyển các chất trong cây

3

02

Chủ đề: Dinh dưỡng ở thực vật

3

Võ Thị Thúy Loan

2

 

02

Bài: Thoát hơi nước

Bài: Vai trò của các nguyên tố khoáng

4

02

Chủ đề: Quang hợp

 

1

 

Lê Thị Kiều

12

1,2

 

04

Chủ đề: Cơ chế di truyền ở cấp phân tử (tiết 1,2,3)

Bài: Điều hòa hoạt động của gen (tiết 4)

 

2

 

Trần Lâm Công Nữ

3,4

 

04

Bài: Đột biến gen (tiết 5)

Bài: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 8) Bài: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (tiết 6,7)

 

7/ MÔN: SỬ

STT

HỌ VÀ TÊN

Khối

TIẾT

TUẦN

BÀI DẠY

1

TRẦN THỊ NGỌC TRINH

12

1

1

Bài 1- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới lần thứ

hai (1945 -1949)

2,3

1,2

Bài 2- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 –1991). Liên bang Nga

(1991-2000)

4

2

Bài 3- Các nước Đông Bắc Á

5,6

3

Bài 4- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

7

4

Bài 5- Các nước Châu Phi và Mỹ La tinh

8

4

Bài 6 - Nước Mĩ

2

PHẠM THỊ THANH HOA

11

1

1

Bài 1- Nhật Bản

2

2

Bài 2- Ấn Độ

3

3

Bài 3- Trung Quốc

4

4

Bài 4- Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)

3

TRẦN THỊ NĂM

10

1,2

 

1,2

Chủ đề: Thời nguyên thủy trên thế giới và Việt Nam

3,4

3,4

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

 

8/ MÔN: ĐỊA

STT

HỌ & TÊN

Khối

TUẦN

TIẾT

BÀI DẠY

01

THẠCH SA

12

01

1

Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

2

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

02

3

Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi

4

Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

03

5

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

6

Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

04

7

Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

8

Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (hết phần phân hóa Bắc-Nam và Đông-Tây)

02

ĐINH NHO HÒA

11

01

1

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

02

2

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế

03

3

Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

04

4

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

03

TRẦN NGỌC ĐẲNG

10

01

1

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

2

Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

02

3

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

4

Bài 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

03

5

Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

6

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

04

7

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

8

Bài 9.Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

 

9/ MÔN: GDCD

STT

HỌ VÀ TÊN

Khối

TIẾT

TUẦN

BÀI DẠY

1

VÕ THỊ THANH TUYỀN

12

1,2

1,2

BÀI 1:PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

3,4

3,4

BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

2

DƯƠNG QUANG TRƯỜNG

11

1,2

1,2

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

3,4

 

3,4

 

BÀI 2:HÀNG HÓA-TIỀN TỆ-THỊ TRƯỜNG

3

ĐÕ THỊ THANH HẢI

10